ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

บริการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ วินน์ซอฟต์

วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น รับบริการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยนักออกแบบระดับมืออาชีพ ที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ฉลากบรรจุภัณฑ์เสมือนเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้อย่างง่าย ช่วยให้ลูกค้าตัดสินค้าซื้อสินค้า เพิ่มความเชื่อมั่น สินค้าทุกประเภทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตน หรือเป็นแบรนด์เฉพาะของตนเอง และฉลากต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของสินค้า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่าย ในการ รับออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ได้แก่  สติ๊กเกอร์ฉลากบรรจุภัณฑ์ , สติ๊กเกอร์ฉลากยา ,ฉลากขวด , ฉลากอาหาร , ฉลากสคบ , ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ,ฉลาก OTOP , ฉลากขวดเหล้า ,ฉลากขวดไวน์ และฉลากสินค้าอื่น ๆ ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำตามความเหมาะสมในการออกแบบ และ ลูกค้าสามารถร่วมออกแบบฉลากบรรจุภัณฑืร่วมกับทีมงานได้

 

รายละเอียดการใช้บริการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันสินค้าทุกประเภทมี มีฉลากบรรจุภัณฑ์ (Label Packaging) เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า โดยส่วนมากจะนำโลโก้มาเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของลูกค้า แต่ฉลากบรรจุภัณฑ์จะเพิ่มในด้านของรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ของวินน์ซอฟต์ แบ่งออกตามความเหมาะสมของสินค้าได้ 3 ประเภท คือ 1 Side Label Packaging, 2 Side Label Packaging และ 4 Side Label Packaging ศึกษารายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง

LOGO SEVICE PACKAGE 1

LOGO SEVICE PACKAGE 2

LOGO SEVICE PACKAGE 2