ฉลากข้าวจาก รักสกุล

ฉลากข้าวจาก รักสกุล

ทางวินน์ซอฟต์สตูดิโอ ได้ออกแบบฉลากข้าวหลากพันธุ์ของทางรักสกุล โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้ออกมาแบบลายไทยเพื่อสอดคล้องกับเป็นข้าวของคนไทย เราได้ออกแบบสีของฉลากแตกต่างกันตามพันธุ์ข้าว เพื่อเข้าใจง่ายต่อการเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค