Greenhouse Enterprise ex4

Greenhouse Enterprise ex4

ทางวินน์ซอฟต์สตูดิโอ ได้ออกแบบฉลากเมล็ดเจียของทางรักสกุล โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้ออกแบบมาให้เข้ากับธรรมชาติ เพื่อสอดคล้องกับพวกธัญพืช เราได้ออกแบบสีเขียวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์