งานออกแบบ 3 มิติ

งานออกแบบ 3 มิติ

งานออกแบบมิติ คืออะไร

งานออกแบบมิติ หมายถึง การออกแบบที่ใช้มิติในการสร้างสรรค์ผลงาน จำนวนมิติของงานออกแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของงาน งานออกแบบ 2 มิติ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการนำเสนอภาพรวม งานออกแบบ 3 มิติ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสดงรายละเอียด งานออกแบบ 4 มิติ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสดงมิติของเวลา และงานออกแบบเสมือนจริง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทดสอบการออกแบบในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
งานออกแบบสามารถแบ่งตามมิติ ได้แก่

-งานออกแบบ 2 มิติ (2D Design) หมายถึง การออกแบบบนพื้นผิวระนาบ โดยใช้ความกว้างและความยาวเป็นมิติหลัก ตัวอย่างงานออกแบบ 2 มิติ เช่น การวาดภาพบนกระดาษ ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นๆ การออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ โปสเตอร์ นิตยสาร เว็บไซต์  การออกแบบเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า การออกแบบตัวอักษร ฟอนต์ ฯลฯ
-งานออกแบบ 3 มิติ (3D Design) หมายถึง การออกแบบวัตถุหรือรูปทรงในสามมิติ โดยใช้ความกว้าง ความยาว และความสูงเป็นมิติ ตัวอย่างงานออกแบบ 3 มิติ เช่น การออกแบบสินค้า ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์  การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบกราฟิก 3 มิติ ออกแบบตัวละคร สิ่งของ ฉากต่างๆ และ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร กลไกต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การทำงาน ทดสอบการออกแบบ 
-งานออกแบบ 4 มิติ (4D Design) หมายถึง การออกแบบที่ผสมผสานมิติทั้ง 3 มิติ (กว้าง ยาว สูง) เข้ากับมิติที่ 4 คือ "เวลา" งานออกแบบประเภทนี้มักพบในงานศิลปะ ดิจิทัลอาร์ต และงานสถาปัตยกรรมบางประเภท
-งานออกแบบเสมือนจริง (Virtual Design) หมายถึง การออกแบบในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับวัตถุ 3 มิติ ในแบบจำลองเสมือนจริง งานออกแบบประเภทนี้มักใช้ในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรม

การออกแบบ 3 มิติ 

การออกแบบ 3 มิติ หรือ 3D design หมายถึง การใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองวัตถุหรือรูปทรงในสามมิติ โดยอาศัยโครงสร้าง wireframe เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นโมเดล 3 มิติ ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย อย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ใช้สร้างโมเดล 3 มิติ ของอาคาร บ้าน ร้านค้า เพื่อแสดงภาพรวม มุมมองต่างๆ  ใช้สร้างโมเดล 3 มิติ ของตัวละคร สิ่งของ การออกแบบวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ 3 มิติ

มีซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ 3 มิติ ให้เลือกใช้งานมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของงาน 
-Autodesk AutoCAD ซอฟต์แวร์ CAD มาตรฐานสำหรับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานก่อสร้าง
-SketchUp ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ และงานออกแบบตกแต่งภายใน
-Tinkercad ซอฟต์แวร์ 3D modeling ฟรี ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
-Blender ใช้งานฟรี เหมาะสำหรับงานออกแบบ 3 มิติ ทุกประเภท
-Maya ระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับงานออกแบบ 3 มิติ ที่ซับซ้อน เช่น อนิเมชั่น ภาพยนตร์ 3 มิติ

สรุป 

การออกแบบ 3 มิติ เป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจงานออกแบบ งานกราฟิก งานวิศวกรรม หรือต้องการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ ของตัวเอง เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และความรู้ในด้านต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจงานออกแบบ  จำนวนมิติของงานออกแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของงานนั้นๆ ด้วย 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: นักเขียนนิรนาม